Kalkulator odległości na podstawie współrzędnych geograficznych

  Wpisz współrzędne lub wybierz z listy:   szerokość: długość:
od  
do    

.

 

  odległość wynosi km
.

  odległość wynosi miles

Uwaga: Współrzędne należy wpisywać w formie dziesiętnej mnożąc minuty przez 1.666, 

np. 60°30' = 60.50 (30 x 1.666 = 50)

To get the straight-line distance between two points on the Earth's surface, enter the latitude and longitude of each point. Be sure to get the N, S, E, and W correct (Capitalization and spacing is not important). If one of our albatrosses crosses the Equator, then its latitude will have an S because it will be in the Southern Hemisphere. If a bird crosses the International Date Line at 180 degrees, then its longitude will have an E because it will be in the Eastern Hemisphere. If you have to use "0" for a latitude or longitude, use an "N" for the hemisphere indicator.  The Equator is at 0 degrees; just type 0 N.  Remember that if your bird crosses the International Date Line, at 180 degrees, it will then be in the Eastern Hemisphere.